CVBA Paracur Home

CVBA Paracur is een maatschappelijke onderneming gericht op het verstrekken van diensten aan zorgvragers in hun eigen huis.

Een eigen thuis is belangrijk. Iedereen, wereldburger of huismus, zal vroeg of laat heimwee krijgen naar eigen haard. Het valt velen dan ook dikwijls zwaar om hun eigen huis in te ruilen voor een nieuw verblijf in een centrum. Bij Paracur willen wij dit vermijden door de persoon in kwestie de kans te geven zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen, zonder hierbij toe te moeten geven aan allerlei ongemakken. Ons zorgaanbod moet u in staat stellen om zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen.

Onze verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten... zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan mensen met een beperking maar ook voor een bredere doelgroep. Ook voor niet-medische aangelegenheden (kapper, pedicure...) kan men bij ons terecht.

Paracur CVBA is een lid van de netwerkorganisatie Zorgdorpen 6.0. Deze koepel omvat verschillende organisaties die zich bezighouden met zorg in de meest brede zin van het woord.