Paracur

Paracur verstrekt van diensten aan zorgvragers in hun eigen huis om hen toe te laten zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Een eigen thuis is belangrijk. Iedereen, wereldburger of huismus, zal vroeg of laat heimwee krijgen naar eigen haard. Het valt velen dan ook zwaar om hun eigen huis in te ruilen voor een nieuw verblijf in een centrum. Paracur wil dit vermijden door de persoon de kans te geven zo lang mogelijk huis zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen.

Onze verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten... zijn gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan mensen met een beperking maar ook aan een bredere doelgroep. Ook voor niet-medische aangelegenheden (kapper, pedicure...) kan men bij ons terecht.

Paracur is een lid van de netwerkorganisatie Zorgdorpen, een koepel van verschillende organisaties die zich bezighouden met zorg in de meest brede zin van het woord.