Missie, visie en waarden

Paracur staat voor een kwaliteitsvolle en integrale thuiszorg, op maat van de zorgvrager.

Paracur schrijft zich in de missie van Zorgdorpen.

‘Zorgdorpen’ is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden.

‘Zorgdorpen’ biedt aan deze personen een integrale hulpverlening aan die op maat is en op vraag van de gebruiker.

‘Zorgdorpen’wil de personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging te blijven en dit in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag in het leven van de gebruiker. Dit doen we met heel veel zorg voor de intimiteit van de persoon.

Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.

‘Zorgdorpen’ wil een gemeenschap van gebruikers en medewerkers zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede, en juist ook in minder goede dagen.

‘Zorgdorpen’ is een transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij er zorg wordt gedragen voor ieder medewerker en waarbij iedere medewerker zich engageert om permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Zorgdorpen' wil een belangrijke partner zijn voor collegae, wil een goede buur zijn en wil zich op een dienstbare wijze integreren in de ruimere maatschappelijke context.